MIKROSUM 32 

Aquest és MIKROSUM

MIKROSUM 32 és un sumador actiu amb entrades i sortides balancejades, que es presenta en una unitat d'un rack d'altura, i una profunditat de 220mm.

Els avantatges de la summa analògica activa, es poden resumir en les següents:

Millor percepció del camp estèreo, fonamental, per obtenir una barreja coherent. Millora la percepció DRETA-ESQ i DAVANT / DARRERE, facilitant la col·locació dels instruments en el camp estèreo.

En aquest sentit, a causa de l'ampli ample de banda de la circuitería d'àudio interna, (aprox 100khz) que per analogía es pot comparar a unes grans canonades d'aigua, les seves barrejes disposaràn de ample de banda de sobres per acomodar tots els grups o "stems" de la seva barreja. Les seves barrejes "respiraràn" en disposar de més "espai" en l'espectre de frequències.

100khz canal L, 100khz canal R. Si en cada canal tenim 4 "stems", cada stem disposa d'un ample de banda de 100/4 = 25khz o 100/5 = 20khz!!

CARACTERÍSTIQUES

 • 32 ENTRADES BALANCEJADES EN FORMAT DB25.
 • 2 ENTRADES DE EXPANSIÓ BALANCEJADES EN FORMAT JACK ¼.
 • 2 SORTIDES DE BARREJA TIPUS XLR.
 • 2 SORTIDES XLR PER A MONITOREJAR EN UN CONTROL DE MONITORS EXTERN.
 • INSERCIÓ SND-RETURN PER A PROCESAR EL BUS MASTER.
 • CIRCUIT BLEND COMMUTABLE, AMB CONTROL WET/DRY DE LA INSERCIÓ MASTER.
 • SORTIDA MASTER SELECCIONABLE ENTRE TRANSFORMADOR LUNDAHL LL2811 Y DRIVER DE SORTIDA BALANCEJADA ELECTRÒNICA.

QUALITAT DE CONSTRUCCIÓ

 • CHASSIS D' ACER GALVANITZAT DE 1MM DE GRUIX.
 • CIRCUITS IMPRESOS DE 1.6MM Y 2 CARES AMB PLÀ DE MASSA
 • AMPLIFICADORS OPERACIONALES Y DRIVERS DE ALTA QUALITAT DE TEXAS INSTRUMENTS. (TI)
 • TRANSFORMADORS LUNDAHL LL2811
 • FONT D' ALIMENTACIÓ LINEAL DE BAIX ARRISSAT, AMB TRANSFORMADOR TOROIDAL DE 30VA.
 • PRESA D' ALIMENTACIÓ IEC AMB 2 FUSIBLES PER A VIU I NEUTRE.
 • RESISTÈNCIES DE PEL-LÍCULA METÀLICA DE 1% TOLERÀNCIA THT.
 • RESISTÀNCIAS DE PEL-LÍCULA METÀLICA SMD MINIMELF 0204 1%
 • CONDENSADORS ELECTROLÍTICS DE 105º
 • CONDENSADORS SMD COG/NPO Y FERRITES MURATA.
 • ENTRADES Y SORTIDES FILTRADES CONTRA RADIACIÓ RFI Y MÒBILS.

DETALLS DEL PANELL FRONTAL

DE ESQUERRA A DRETA:

Blend fader de 15mm + interruptor blend in/out + led verd indicador de blend actiu.

INTERRUPTOR DE SELECIÓN DE TIPO DE SALIDA:

La salida per defecte es Line Driver, indicada amb el seu led verd encés (int fora).

Pulsant l'interruptor, es selecciona la sortida per transformador, indicada amb el seu led corresponent.

GRAN DIAL DE FADER DE VOLUM MASTER

Una perilla de 28 mm de diàmetre ajusta el volum de sortida.

L'amplificador de fader pot donar 10db de guany. A aquest guany s'han d'agregar els 6 db de la sortida del driver de línia i el circuit de control dels transformadors.

Com la mescla i els connectors xlr del monitor estan connectats, el nivell del monitor ha d'ajustar-se amb un controlador de monitor extern.

DETALLS DEL PANELL POSTERIOR


DE ESQ A DRETA:

Connector IEC amb portafusibles.
Entrada 230v AC.
2x500ma fusibles ràpids


Etiqueta amb instruccions de seguretat
amb descripció dels connectors XLR.


ETIQUETA AMB DESCRIPCIÓ DELS CONECTORS JACK DE DARRERA:
Jacks fila superior: entrades d'expansió R&L
Jacks fila inferior: jacks envíament/retorn pera als canals R&L. (conexió semi-normalitzada).


Els JACKS d'enviament, també funcionen com a sortides de suma directa. (sortides balancejades).

Les entrades de suma, en format DB25, tambié anomenat Tascam/Protools.Cada conector alberga 4 entrades estéreo: 1L 2R, 3L 4R, ....7L 8R.

THE INSIDE JOB...

2 pistes on posem a prova la suma amb 16 entrades de MIKROSUM. Una pista amb sortida per transformador y l'altre amb sortida balancejada electrònica.