PRODUCTES

500 series...

 Compressor.

Pròximament....:)

Informació preliminar:

  • Diseny VCA.
  • Control BLEND.
  • BYPASS.
  • Ratio, Threshold, Gain, Attack, Release.
  • Vúmetre Gain Reduction.
  • Vúmetre Nivell entrada/sortida,seleccionable.
  • Botó, Soft/Hard compressió.
  • Botó Variable Attack.
  • Full THT design.