PRODUCTOS

500 series...

 Compresor.

Próximamente.... :)

Información preliminar:

  • Diseño VCA.
  • Control BLEND.
  • BYPASS.
  • Ratio, Threshold, Gain, Attack, Release.
  • Vúmetro Gain Reduction.
  • Vúmetro Nivel entrada/salida, seleccionable.
  • Botón, Soft/Hard compressión.
  • Botón Variable Attack. 
  • Full THT design.